رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
جمعه 03 اسفند 1397 -

 عزاداری سالارشهیدان در هشتم محرم الحرام  توسط بسیج دانش آموزی منطقه10ناحیه مقاومت بسیج مقداد
عزاداری سالارشهیدان در هشتم محرم الحرام توسط بسیج دانش آموزی منطقه10ناحیه مقاومت بسیج مقداد
    تاریخ› دوشنبه 15 آذر 1395 - 20:06

برگزاری عزاداری برای سیدالشهدا درهشتمین روز ماه محرم توسط بسیج منطقه10تهران

اعزام اردو راهیان نور غرب دانش آموزان منطقه10 ناحیه مقداد
اعزام اردو راهیان نور غرب دانش آموزان منطقه10 ناحیه مقداد
    تاریخ› یکشنبه 14 آذر 1395 - 22:11

دانش اموزان بیشگام منطقه 10ناحیه مقاومت بسیج مقداد جهت شرکت در اردو راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور ا عزام گردیدند

اعزام دانش آموزان منطقه 10 ناحیه مقاومت بسیج مقداد به راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب
اعزام دانش آموزان منطقه 10 ناحیه مقاومت بسیج مقداد به راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب
    تاریخ› یکشنبه 14 آذر 1395 - 21:43

دانش آموزان پیشگام منطقه 10 ناحیه مقاومت بسیج مقداد جهت شرکت در اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

RSS