رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 27 تير 1397 -
اعطای احکام مسئولیت اعضای شورای بسیج دانش آموزی واحد مقاومت امیدان شهید غفاری
اعطای احکام مسئولیت اعضای شورای بسیج دانش آموزی واحد مقاومت امیدان شهید غفاری

احکام مسئولیت اعضای شورای بسیج دانش آموزی واحد مقاومت امیدان شهید غفاری طی مراسمی به دانش آموزان بسیجی اعطاء گردید.
calendar
تاریخ : 1395/10/29 - 00:05
1
محبوب  
رای به خبر :