رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 27 تير 1397 -
اعطای احکام مسئولیت اعضای شورای بسیج دانش آموزی واحد مقاومت امیدان ولایت فقیه
اعطای احکام مسئولیت اعضای شورای بسیج دانش آموزی واحد مقاومت امیدان ولایت فقیه

احکام مسئولیت اعضای شورای بسیج دانش آموزی واحد مقاومت امیدان ولایت فقیه طی مراسمی به دانش آموزان بسیجی اعطا گردید.
calendar
تاریخ : 1395/10/29 - 00:18
1
محبوب  
رای به خبر :