رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 -
اعطای احکام مسئولیت واحد مقاومت امیدان شهید امیر کاشانی
اعطای احکام مسئولیت واحد مقاومت امیدان شهید امیر کاشانی

احکام مسئولیت واحد مقاومت امیدان شهید امیر کاشانی طی مراسمی به دانش آموز اعطا گردید.
calendar
تاریخ : 1395/11/18 - 21:32
1
محبوب  
رای به خبر :