رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 -
اعطای احکام واحد مقاومت پوینده شهید امینی
اعطای احکام واحد مقاومت پوینده شهید امینی

احکام مسئولیت اعضای شورای واحد مقاومت شهید امینی طی مراسمی به دانش آموزان بسیجی اعطا گردید.
calendar
تاریخ : 1395/11/19 - 16:15
1
محبوب  
رای به خبر :