رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 -
اردوی هم عهدی با شهدا ناحیه مقاومت بسیج مقداد
اردوی هم عهدی با شهدا ناحیه مقاومت بسیج مقداد

اردوی هم عهدی با شهدا که گلزار شهدای بهشت زهرا (س) با حضور جمعی از دانش آموزان برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1395/11/19 - 16:42
0
محبوب  
رای به خبر :