رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 27 تير 1397 -
جلسه حوزه بسیج دانش آموزی برادران با فرماندهان واحدهای پیشگام
جلسه حوزه بسیج دانش آموزی برادران با فرماندهان واحدهای پیشگام

جلسه حوزه بسیج دانش آموزی برادران با فرماندهان واحدهای پیشگام به منظور هماهنگی بیشتر در خصوص برنامه های دهه مبارک فجر در حوزه برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1395/11/19 - 21:45
0
محبوب  
رای به خبر :