رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 -
اجرای گروه سرود مدافعان حرم سازمان سیج دانش آموزی منطقه 10 در روز 22 بهمن
اجرای گروه سرود مدافعان حرم سازمان سیج دانش آموزی منطقه 10 در روز 22 بهمن

گروه سرود مدافعان حرم در مراسم 22 بهمن در خ آزادی ناحیه مقداد اجرای برنامه نمودند.
calendar
تاریخ : 1395/12/04 - 14:51
0
محبوب  
رای به خبر :