رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 -
سخرانی مدافع حرم در واحد مقاومت شهید چمران
سخرانی مدافع حرم در واحد مقاومت شهید چمران

بیان خاطرات توسط شخص مدافع حرم در جمع بسیجیان واحد شهید چمران صورت پذیرفت.
calendar
تاریخ : 1395/12/04 - 14:56
0
محبوب  
رای به خبر :