رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 27 تير 1397 -
برگزاری آزمون علمی دانش آموزان
برگزاری آزمون علمی دانش آموزان

در تاریخ 1395/11/28 آزمون علمی 184 نفر از دانش آموزان بسیجی حوزه بسیج دانش آموزی برادران در مدرسه قوی فکر برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1395/12/25 - 10:38
1
محبوب  
رای به خبر :