رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 27 تير 1397 -
اولین همایش فرماندهان واحدهای مقاومت و حوزه های بسیج دانش آموزی با فرماندهی محترم سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ
اولین همایش فرماندهان واحدهای مقاومت و حوزه های بسیج دانش آموزی با فرماندهی محترم سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ

اولین همایش فرماندهان واحدهای مقاومت و حوزه های بسیج دانش آموزی با فرماندهی محترم سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در روز سه شنبه مورخ 1396/06/07 برگزار گردید
calendar
تاریخ : 1396/06/12 - 09:07
0
محبوب  
رای به خبر :