رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 -
تجدید میثاق دانش آموزان بسیجی با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره)
تجدید میثاق دانش آموزان بسیجی با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره)

دانش آموزان بسیجی به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) تجدید میثاق نمودند.
calendar
تاریخ : 1396/08/16 - 10:55
0
محبوب  
رای به خبر :