رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 27 تير 1397 -
شرکت دانش آموزان بسیجی ناحیه مقداد در مراسم روز استکبار ستیزی 13 آبان
شرکت دانش آموزان بسیجی ناحیه مقداد در مراسم روز استکبار ستیزی 13 آبان

دانش آموزان بسیجی در مراسم استکبار ستیزی روز 13 آبان شرکت نمودند.
calendar
تاریخ : 1396/08/16 - 11:03
0
محبوب  
رای به خبر :