رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 27 تير 1397 -
اردوی هم عهدی با شهدا
اردوی هم عهدی با شهدا

در روز یکشنبه مورخ 1396/09/05 دانش آموزان مدارس پوینده منطقه 10 جهت زیارت قبور شهدا به بهشت زهرا (س) اعزام گردیدند.
calendar
تاریخ : 1396/09/08 - 08:21
0
محبوب  
رای به خبر :