رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 27 تير 1397 -
جلسه کمیته درس آمادگی دفاعی
جلسه کمیته درس آمادگی دفاعی

در تاریخ 1396/09/07 جلسه کمیته درس آمادگی دفاعی با حضور مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 10 و اعضای سازمان بسیج دانش آموزی منطقه 10 تهران برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1396/09/26 - 13:28
0
محبوب  
رای به خبر :