رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 27 تير 1397 -
دیدار مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 10 تهران از فرمانده ناحیه مقداد به مناسبت هفته بسیج
دیدار مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 10 تهران از فرمانده ناحیه مقداد به مناسبت هفته بسیج

به مناسبت هفته بسیج مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 10 تهران به همراه جمعی از معاونین با حضور در ناحیه مقداد ، با فرماندهی ناحیه مقداد دیدار نمودند.
calendar
تاریخ : 1396/09/26 - 13:42
1
محبوب  
رای به خبر :