رای به سایت :
22
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
جمعه 03 اسفند 1397 -
اردوی تفریحی زیارتی کهف الشهدا
اردوی تفریحی زیارتی کهف الشهدا

در تاریخ 96/12/22 اردوی تفریحی زیارتی کهف الشهداء جهت دانش آموزان بسیجی واحد مقاومت عدل پرور برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1397/01/15 - 14:24
0
محبوب  
رای به خبر :