تاریخ : چهارشنبه 15 فروردين 11:22
کد خبر : 675962
سرویس خبری : عکس خبری
 

نشست صمیمی جانشین ناحیه مقداد با فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی

نشست صمیمی جانشین ناحیه مقداد با فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی

در تاریخ 96/11/04 نشست صمیمی جانشین محترم ناحیه مقداد با فرماندهان واحدهای مقاومت برگزار گردید.

به گزارش قسم از حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد   ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،در تاریخ 96/11/04 نشست صمیمی جانشین محترم ناحیه مقداد با فرماندهان واحدهای مقاومت  بسیج دانش آموزی برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی عملکرد جذب و تبدیل عضویت واحدهای مقاومت راهکارهایی جهت چگونگی جذب بیشتر دانش آموزان ارائه گردید.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ