رای به سایت :
15
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
دوشنبه 04 تير 1397 -

دیدار باخانواده معظم شهدا
دیدار باخانواده معظم شهدا

دیدار با خانواده معظم شهیدان بیات در تاریخ 1397/2/24

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مقداد 1397/03/09
بازدید دانش آموزان طرح یاوران ولایت از باغ موزه دفاع مقدس
بازدید دانش آموزان طرح یاوران ولایت از باغ موزه دفاع مقدس

دانش آموزان طرح یاوران ولایت در تاریخ96/05/30 در اردوی طعم جبهه ( بازدید از باغ موزه دفاع مقدس ) شرکت کردند.

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مقداد 1396/06/21