رای به سایت :
15
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
دوشنبه 04 تير 1397 -

نشست صمیمی فرماندهان واحدهای دخترانه با مسئول سرمایه انسانی بسیج ناحیه مقداد
نشست صمیمی فرماندهان واحدهای دخترانه با مسئول سرمایه انسانی بسیج ناحیه مقداد

برگزاری جلسه فرماندهان واحدهای امیدان و پویندگان با مسئول سرمایه انسانی بسیج ناحیه مقداد

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مقداد 1396/11/18
جلسه هماهنگی فرماندهان پیشگام با فرمانده حوزه
جلسه هماهنگی فرماندهان پیشگام با فرمانده حوزه

برگزاری جلسه هماهنگی فرماندهان پیشگام (متوسطه دوم دخترانه) با فرمانده حوزه در تاریخ 96/9/27

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مقداد 1396/09/28
جلسه فرماندهان حوزه دانش آموزی منطقه 10با مسئول محترم آموزش و صالحین ناحیه مقداد
جلسه فرماندهان حوزه دانش آموزی منطقه 10با مسئول محترم آموزش و صالحین ناحیه مقداد

جلسه فرماندهان حوزه دانش آموزی (خواهران وبرادران) منطقه 10 با مسئول محترم آموزش صالحین ناحیه مقداد در تاریخ 96/9/19 برگزار گردید.

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مقداد 1396/09/22
جلسه هماهنگی دبیران آمادگی دفاعی مدارس دخترانه دوره اول و دوم متوسطه
جلسه هماهنگی دبیران آمادگی دفاعی مدارس دخترانه دوره اول و دوم متوسطه

جلسه هماهنگی دبیران آمادگی دفاعی مدارس دخترانه دوره اول و دوم متوسطه در روز دوشنبه مورخ 1396/06/20 در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش منطقه 10 تهران برگزار گردید.

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مقداد 1396/06/20