رای به سایت :
15
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 25 آذر 1397 -

دیدار باخانواده معظم شهدا
دیدار باخانواده معظم شهدا
    تاریخ› چهارشنبه 09 خرداد 1397 - 14:51

دیدار با خانواده معظم شهیدان بیات در تاریخ 1397/2/24

طرح شهید فهمیده
طرح شهید فهمیده
    تاریخ› چهارشنبه 09 خرداد 1397 - 14:38

اهدای نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند

اردوی راهیان نور جنوب
اردوی راهیان نور جنوب
    تاریخ› دوشنبه 21 اسفند 1396 - 15:40

اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب در تاریخ 96/12/4 با حضور دانش آموزان برگزار گردید.

اردوی روز اول و دوم درس آمادگی دفاعی
اردوی روز اول و دوم درس آمادگی دفاعی
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 14:21

اردوی روز اول و دوم آمادگی دفاعی در مدارس متوسطه دوره اول و دوم دخترانه برگزار گردید.

دوره آموزشی فرماندهان
دوره آموزشی فرماندهان
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 14:12

برگزاری دوره آموزشی ویژه فرماندهان واحد های امیدان و پویندگان در تاریخ 96/9/21

طرح دختران نجابت(عفاف و حجاب)
طرح دختران نجابت(عفاف و حجاب)
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 13:58

برگزاری طرح دختران نجابت در مدارس متوسطه دوم دخترانه منطقه10

جلسه هماهنگی فرماندهان پیشگام با فرمانده حوزه
جلسه هماهنگی فرماندهان پیشگام با فرمانده حوزه
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 13:38

برگزاری جلسه هماهنگی فرماندهان پیشگام (متوسطه دوم دخترانه) با فرمانده حوزه در تاریخ 96/9/27

اردوی یک حس خوب
اردوی یک حس خوب
    تاریخ› چهارشنبه 22 آذر 1396 - 15:22

اردوی یک حس خوب (اردوی زیارتی قم و جمکران) با حضور دانش آموزان منطقه 10 در تاریخ 96/9/11 برگزار گردید.

جلسه هماهنگی دبیران آمادگی دفاعی مدارس دخترانه دوره اول و دوم متوسطه
جلسه هماهنگی دبیران آمادگی دفاعی مدارس دخترانه دوره اول و دوم متوسطه
    تاریخ› دوشنبه 20 شهريور 1396 - 18:32

جلسه هماهنگی دبیران آمادگی دفاعی مدارس دخترانه دوره اول و دوم متوسطه در روز دوشنبه مورخ 1396/06/20 در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش منطقه 10 تهران برگزار گردید.