رای به سایت :
15
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مقداد
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 25 آذر 1397 -

حضور مسئول بسیج جامعه زنان ناحیه مقداد
نمایشگاه فهمیده های آسمانی
حضور مسئول بسیج جامعه زنان ناحیه مقداد
    تاریخ› سه شنبه 07 مهر 1394 - 00:24

هفته دفاع مقدس 94

حضور پرشور دانش آموزان دختر در سومین روز نمایشگاه فهمیده های آسمانی
نمایشگاه یادیاران
حضور پرشور دانش آموزان دختر در سومین روز نمایشگاه فهمیده های آسمانی
    تاریخ› دوشنبه 06 مهر 1394 - 19:21

هفته دفاع مقدس 94

دومین روز بازدید دانش آموزان از نمایشگاه
نمایشگاه فهمیده های آسمانی
دومین روز بازدید دانش آموزان از نمایشگاه
    تاریخ› دوشنبه 06 مهر 1394 - 11:29

دفاع مقدس 94

حضور معاونت محترم ایمنی و اقدامات تامینی سپاه حضرت محمدرسول الله(ص) تهران بزرگ
نمایشگاه فهمیده های آسمانی
حضور معاونت محترم ایمنی و اقدامات تامینی سپاه حضرت محمدرسول الله(ص) تهران بزرگ
    تاریخ› یکشنبه 05 مهر 1394 - 19:33

هفته دفاع مقدس94

حضور مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران
نمایشگاه فهمیده های آسمانی
حضور مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران
    تاریخ› یکشنبه 05 مهر 1394 - 18:29

بزرگداشت هفته دفاع مقدس

حضور مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 11تهران
نمایشگاه فهمیده های آسمانی
حضور مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 11تهران
    تاریخ› یکشنبه 05 مهر 1394 - 17:09

بزرگداشت هفته دفاع مقدس

جلسه هماهنگی با ستاد اجرائی و غرفه داران
نمایشگاه فهمیده های آسمانی
جلسه هماهنگی با ستاد اجرائی و غرفه داران
    تاریخ› یکشنبه 05 مهر 1394 - 13:36

بزرگداشت هفته دفاع مقدس

حضور فرماندهی محترم ناحیه مقاومت سلمان فارسی در نمایشگاه فهمیده های آسمانی
نمایشگاه فهمیده های آسمانی
حضور فرماندهی محترم ناحیه مقاومت سلمان فارسی در نمایشگاه فهمیده های آسمانی
    تاریخ› یکشنبه 05 مهر 1394 - 13:27

بزرگداشت هفته دفاع مقدس

نمایشگاه از قاب دوربین
نمایشگاه فهمیده های آسمانی
نمایشگاه از قاب دوربین
    تاریخ› یکشنبه 05 مهر 1394 - 13:02

بزرگداشت هفته دفاع مقدس

نمایشگاه بزرگداشت هفته دفاع مقدس
اولین روز بازدید مدارس منطقه 10 تهران از نمایشگاه فهمیده های آسمانی
نمایشگاه بزرگداشت هفته دفاع مقدس
    تاریخ› شنبه 04 مهر 1394 - 20:25

بازدید مدارس منطقه از نمایشگاه فهمیده های آسمانی

حضور مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 10 تهران
نمایشگاه فهمیده های آسمانی
حضور مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 10 تهران
    تاریخ› چهارشنبه 01 مهر 1394 - 16:10

افتتاحیه نمایشگاه یاد یاران

حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رخصی
نمایشگاه فهمیده های آسمانی
حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رخصی
    تاریخ› چهارشنبه 01 مهر 1394 - 14:09

بزرگداشت هفته دفاع مقدس

نمایشگاه بزرگداشت هفته دفاع مقدس
گزارش تصویری نمایشگاه فهمیده های آسمانی
نمایشگاه بزرگداشت هفته دفاع مقدس
    تاریخ› چهارشنبه 01 مهر 1394 - 13:02

نمایشگاه فهمیده های آسمانی

 نمایشگاه بزرگداشت هفته دفاع مقدس
نمایشگاه فهمیده های آسمانی
نمایشگاه بزرگداشت هفته دفاع مقدس
    تاریخ› دوشنبه 30 شهريور 1394 - 19:45

نمایشگاه یاد یاران ( با عنوان فهمیده های آسمانی)

RSS