رای به سایت :
1173
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 04 بهمن 1396 -

سی و یکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم
سی و یکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم

این مراسم واقع در پایگاه بسیج روح الله- حوزه 213 فتح -ناحیه مقداد با حضور جمع کثیری از مردم،خانواده های شهدا و مسئولین در حال برگزاریست

ناحیه مقاومت بسیج مقداد 1396/10/21
بازدید خانواده های معظم شهدا(18)
بازدید خانواده های معظم شهدا(18)

خانواده معظم شهید مجتبی متولی خامنه

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1396/01/23
بازدید خانواده های معظم شهدا(17)
بازدید خانواده های معظم شهدا(17)

خانواده معظم شهید حمیدرضا آل بویه

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1396/01/23
بازدید خانواده های معظم شهدا(15)
بازدید خانواده های معظم شهدا(15)

خانواده معظم شهید مدافع حرم حاج عبدالله باقری

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1396/01/23
بازدید خانواده های معظم شهدا(13)
بازدید خانواده های معظم شهدا(13)

خانواده معظم شهیدان: سیدرحیم و سیدکریم میرصانعی

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1396/01/23
بازدید خانواده های معظم شهدا(11)
بازدید خانواده های معظم شهدا(11)

خانواده معظم شهید محمدزیدی نطری

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1396/01/23
بازدید خانواده های معظم شهدا(10)
بازدید خانواده های معظم شهدا(10)

خانواده معظم شهیدان: صادق، سهراب و رجبعلی افسری

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1396/01/23
بازدید خانواده های معظم شهدا(9)
بازدید خانواده های معظم شهدا(9)

خانواده معظم شهید علیرضا احمدی سخا

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1396/01/23

1 2