رای به سایت :
1150
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
سه شنبه 28 آذر 1396 -

تور ایست بازرسی
تور ایست بازرسی

با اقتدار کامل برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج جندالله 1396/09/27
اردوی دانش آموزی موزه عبرت ایران
اردوی دانش آموزی موزه عبرت ایران

اردوی دانش آموزی موزه عبرت ایران توسط پایگاه مقاومت بسیج مسجد صاحب الامر(عج) برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج مقداد 1396/09/22
تقدیر و تجلیل از موذن و اقامه گویان مسجد امام جواد(ع)
تقدیر و تجلیل از موذن و اقامه گویان مسجد امام جواد(ع)

تقدیر و تجلیل از موذن و اقامه گویان مسجد امام جواد(ع) در میلاد با سعادت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق(ع) برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج امام جواد (ع) 1396/09/27
هییت رهروان شهدا بسبجیان پایگاه سلمان یکشنبه ها ساعت هفت
هییت رهروان شهدا بسبجیان پایگاه سلمان یکشنبه ها ساعت هفت

هییت رهروان شهدا بسبجیان پایگاه سلمان یکشنبه ها ساعت هفت

پایگاه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/09/26
سرو سامان دادن به امور پرسنلی توسط نیرو انسانی
سرو سامان دادن به امور پرسنلی توسط نیرو انسانی

سرو سامان دادن به امور پرسنلی توسط نیرو انسانی

پایگاه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/09/26
جلسه اعضای سازمان بسیج دانش آموزی منطقه 10 تهران با معانت تعلیم و تربیت ناحیه مقداد
جلسه اعضای سازمان بسیج دانش آموزی منطقه 10 تهران با معانت تعلیم و تربیت ناحیه مقداد

جلسه اعضای سازمان بسیج دانش آموزی منطقه 10 تهران با معانت تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج مقداد

حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد 1396/09/26
دیدار مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 10 تهران از فرمانده ناحیه مقداد به مناسبت هفته بسیج
دیدار مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 10 تهران از فرمانده ناحیه مقداد به مناسبت هفته بسیج

به مناسبت هفته بسیج مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 10 تهران به همراه جمعی از معاونین با حضور در ناحیه مقداد ، با فرماندهی ناحیه مقداد دیدار نمودند.

حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد 1396/09/26
بازدید مسئولین سازمان بسیج دانش آموزی کشور از سازمان بسیج دانش آموزی منطقه 10 تهران
بازدید مسئولین سازمان بسیج دانش آموزی کشور از سازمان بسیج دانش آموزی منطقه 10 تهران

در تاریخ 1396/08/01 مسئولین سازمان بسیج دانش آموزی کشور از حوزه های تابعه بسیج دانش آموزی منطقه 10 تهران بازدید نمودند.

حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقداد 1396/09/26

1 2 3 4... 257