رای به سایت :
1230
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
شنبه 28 مهر 1397 -

برگزاری سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم
برگزاری سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم

سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم در روز پنج شنبه 21 دی ماه 1396 از ساعت 17:30 الی 21 در حسینیه خامنه ای های تهران برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1396/10/28
سی و یکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم
سی و یکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم

این مراسم واقع در پایگاه بسیج روح الله- حوزه 213 فتح -ناحیه مقداد با حضور جمع کثیری از مردم،خانواده های شهدا و مسئولین در حال برگزاریست

ناحیه مقاومت بسیج مقداد 1396/10/21
پوستر و بنر سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم
پوستر و بنر سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم

طرح پوستر و بنر سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم آماده و چاپ گردید.

ناحیه مقاومت بسیج مقداد 1396/10/21
پوستر و بنر سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم
پوستر و بنر سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم

طرح پوستر و بنر سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم آماده و چاپ گردید.

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1396/10/21
تقویم سال1397 اهدایی در سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم
تقویم سال1397 اهدایی در سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم

طرح تقویم سال1397 اهدایی در سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع آماده و جهت چاپ اقدام گردید.

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1396/10/21
دعوتنامه سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم
دعوتنامه سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم

طرح دعوتنامه سی ویکمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و دومین سالگرد شهدای مدافع حرم آماده و چاپ گردید.

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1396/10/21
برگزاری اولین جلسه شورای ستاد یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و مدافعان حرم
برگزاری اولین جلسه شورای ستاد یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و مدافعان حرم

اولین جلسه شواری ستاد یادواره شهدای عملیات کربلای پنج و مدافعان حرم در روز دوشنبه 20 آذر ماه 1396 با حضور بسیجیان پیشکسوت، فعال و عادی برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1396/09/21
پوشش خبری بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
پوشش خبری بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

خبر برگزاری بیست و نهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج از شبکه خبر پخش شد.

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1394/11/04
بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج در روز پنج شنبه 24 دی ماه 1394 از ساعت 17:30 الی 21 در حسینیه خامنه ایهای تهران برگزار گردید.

ناحیه مقاومت بسیج مقداد 1394/11/03
بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج در روز پنج شنبه 24 دی ماه 1394 از ساعت 17:30 الی 21 در حسینیه خامنه ایهای تهران برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1394/11/03
تقویم سال 1395 اهدایی در بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
تقویم سال 1395 اهدایی در بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

طرح تقویم سال 1395 اهدایی در بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج آماده و جهت چاپ اقدام گردید.

ناحیه مقاومت بسیج مقداد 1394/09/23
تقویم سال 1395 اهدایی در بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج
تقویم سال 1395 اهدایی در بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج

طرح تقویم سال 1395 اهدایی در بیست ونهمین یادواره شهدای عملیات کربلای پنج آماده و جهت چاپ اقدام گردید.

پایگاه مقاومت بسیج روح الله 1394/09/23

1 2