رای به سایت :
1241
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
شنبه 29 دي 1397 -

بزرگداشت یوم الله 13آبان 1397
بزرگداشت یوم الله 13آبان 1397

راهپیمانان ۱۳ آبان پر شور‌تر از سال‌های گذشته با شعار هیهات منا الذله به میدان آمده اند.

ناحیه مقاومت بسیج مقداد 1397/08/13
گزارش تصویری مراسم یوم الله سیزده آبان
گزارش تصویری مراسم یوم الله سیزده آبان

حضور اعضای پایگاه شهید آل بویه در مراسم یوم الله ۱۳آبان

پایگاه مقاومت بسیج آل بویه 1395/08/13