رای به سایت :
903
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 01 مرداد 1396 -

قرار گاه شهید جواد واضحی فر انجام شد
به همت معاونت سرمایه انسانی پایگاه شهید قاسم صالحی
قرار گاه شهید جواد واضحی فر انجام شد
    تاریخ› سه شنبه 09 شهريور 1395 - 22:38

این قرار گاه در تاریخ 1395/06/04 با حضور مسئولین قرارگاه و مسول جلسه فرمانده پایگاه تشکیل شد .