رای به سایت :
1243
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 29 اسفند 1397 -

اهدای جهیزیه توسط قرار گاه محرومیت زدایی در دهه مبارک فجر
سردار ذوالقدر/ تصویر
اهدای جهیزیه توسط قرار گاه محرومیت زدایی در دهه مبارک فجر
    تاریخ› دوشنبه 16 بهمن 1396 - 16:22

اهدای جهیزیه توسط قرار گاه محرومیت زدایی ناحیه مقاومت بسیج مقداد در دهه مبارک فجر صبح امروز با حضور سردار ذوالقدر برگزار گردید.