تاریخ : سه شنبه 14 آذر 16:21
کد خبر : 614786
سرویس خبری : سایر محتوای گرافیک
 

انیمیشن سازمان پدافند غیر عامل

انیمیشن سازمان پدافند غیر عامل

سایبری سازمان پدافند غیر عامل با همکاری معاونت فضای مجازی ناحیه مقداد انیمیشن ، فیلم ، کلیپ، جهت آگاهی عمومی منتشر می کندسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ