تاریخ : چهارشنبه 20 دي 17:56
کد خبر : 637756
سرویس خبری : پوستر
 

پوستر بیانات مقام موظم رهبری در تاریخ 19 دی 1396

پوستر بیانات مقام موظم رهبری در تاریخ 19 دی 1396

انتشار پوستر بیانات مقام موظم رهبری در تاریخ 19 دی 1396 در خصوص حوادث اخیر







سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ