رای به سایت :
208
محبوب
حوزه 211 صاحب الامر (عج)
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
جمعه 03 اسفند 1397 -
رابطه امنیت اجتماعی سرمایه اجتماعی / قسمت اول
رابطه امنیت اجتماعی سرمایه اجتماعی / قسمت اول

امنیت اجتماعی؛
calendar
تاریخ : 1396/10/13 - 11:36
0
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 211 صاحب الامر (عج)  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

به موازات گسترش اجتماعات وپیچیده تر شدن روابط و تعاملات اجتماعی ، موجود بشری وارد روابط گوناگونی شد که عرصه های زندگی را تحت عناوین اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و... از هم متمایز کردند و امنیت او را تحت الشعاع قرار دادند . بشر که برای تأمین امنیت و فرار از ناامنی ، جامعه را تشکیل داده بود به زودی دریافت که این بار امنیت او نه تنها از سوی طبیعت و عوامل طبیعی ، بلکه از سوی انسانها و عوامل گوناگون اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی نیز تهدید می شود.

بدین ترتیب دغدغه همیشگی او برای تأمین امنیت در مقوله ای جدید با عنوان احساس امنیت اجتماعی ظهور میکند. مفهوم امنیت اجتماعی و (احساس ناشی از آن) در پی توسعه تحلیل های جدید امنیتی و پس از جنگ سرد در اروپا مطرح شد. این مفهوم ، نخست به عنوان یک رویکرد مفهومی به وسیله گروه مستقلی از محققان در موسسه تحقیقات صلح کپنهاک توسعه پیدا کرده و به صورت توان یک جامعه برای حفاظت از هویت گروهی شان در مقابل تهدیدات واقعی یا فرضی ، تعریف شده است.

بدین ترتیب بیشتر تهدیدات برای افراد ناشی از این حقیقت است که آنها در محیط انسانی به سر می برند و این محیط ، به وجود آورنده انواع فشار های غیرقابل اجتناب اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است . با توجه به این که افراد اولین منبع ناامنی یکدیگرند مسأله امنیت افراد ابعاد گسترده تر اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است که این ابعاد به نوبه خود ، احساس امنیت اجتماعی افراد را تحت الشعاع قرار میدهند

دکتر قاسم مولائی

کارشناس مسائل شهری و اجتماعی

 


 


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 4556مطالب مرتبط