رای به سایت :
208
محبوب
حوزه 211 صاحب الامر (عج)
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
پنجشنبه 22 آذر 1397 -
رابطه امنیت اجتماعی سرمایه اجتماعی / قسمت دوم
رابطه امنیت اجتماعی سرمایه اجتماعی / قسمت دوم

امنیت اجتماعی؛
calendar
تاریخ : 1396/10/13 - 11:43
0
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 211 صاحب الامر (عج)  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

امنیت از ریشه امین است که در مقابل بیم و هراس و ناامنی به کاربرده می شود. معنا و مفهوم ((امنیت)) در واقع با امن یکی است. چنانکه " امن" را اینگونه معنا و تبیین کرده اند : ((اطمینان و آرامشی خاطر، ایمنی، آرامش قلب و خاطر جمع بودن)) بااین اوصاف و از آنجایی که و ((امنیت)) از واژه ((امن)) گرفته شده است و با آن، هم ریشه است و معنا و مفهوم هر دو نیز، یکی می باشد پس باید بگوییم که امنیت، مترادف است ((با در امان بودن، ایمنی، آرامش، آسودگی و خاطرجمعی)) که بالطبع با هر گونه ترس ، بیم و هراس در تضاد است و هنگامی عینیت خواهد سافت که از عوامل و موجبات ترس و وحشت اثری نباشد.

از این منظر "امنیت عبارت از فراهم به حالت با شرایطی در جوامع ابتدایی در حال رشد یا پیشرفت است که افراد ملت در آن، احساس آرامشی خاطر می نمایند. امنیت به لحاظ مفهومی، نماد ابهام آمیزی است که ممکن نیست دارای معنایی دقیق باشد و ناامنی حالتی است تهدیدآمیز که در معرض خطر بودن را القا می کند و امنیت عبارت است از حالتی که از تهدید و خطر مصون باشد. در فرهنگ معین امنیت به معنی ایمن شدن و در امان بودن و بی بیم شدن است و در فرهنگ عمید ایمنی به معنی آرامش و آسودگی است . در فرهنگ آکسفورد، امنیت اجتماعی به معنای ارتباط امنیت با جامعه نوعی سازماندهی و یا امنیتی که شکل و ساخت اجتماعی یافته است تعریف شده است . با وجود برخی شباهت های مفهومی درباره امنیت، ارائه مفهومی کامل از امنیت مستلزم بررسی وتحقیقی در خصوص مفاهیم کلیدی مثل قدرت، تهدید و اتحادهاست. گفتیم امنیت در لغت به معنی نداشتن دلهره و دغدغه می باشد. از نظر ماهوی امنیت به معنای رهایی از خطر، تهدید، آسیب. اضطراب، هراس، نگرانی یا وجود آرامش، اطمینان، آسایش، اعتماد، تامین، ضامن است. (( براساس نظام امنیت بنیادین شخصی وجود خود را در ارتباط با دنیای متشکل از آدم ها و اشیاء تجربه می کند، دنیایی که از طریق اعتماد بنیادین، شناسایی شده و سازمان یافته است. نظام امنیت بنیادین، منشاء احساس امنیت وجودی است، و از نظرهستی شناختی، ایمن بودن یعنی در اختیار داشتن پاسخ هایی در سطح ناخودآگاه خودآگاهی عملی برای بعضی پرسش های وجودی بنیادین که همه آدمیان در طول عمر خود به نحوی مطرح کرده اند.))

کارشناس مسائل شهری و اجتماعی

دکتر قاسم مولائی

 

 


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 4556مطالب مرتبط