رای به سایت :
1236
محبوب
حوزه 212 آسیه
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
جمعه 31 فروردين 1397 -

نظارت فرمانده محترم ناحیه مقاومت مقداد
نظارت فرمانده محترم ناحیه مقاومت مقداد

نظارت پایان سال فرمانده ناحیه مقاومت مقداد از حوزه 212 آسیه(س)

حوزه 212 آسیه 1396/12/23
مسابقه ورزشی
مسابقه ورزشی

برگزاری مسابقه ورزشی در دبیرستان استقلال و اهدای جوایز به برندگان توسط پایگاه انصار الحسین اانجام گردید .

پایگاه مقاومت بسیج انصار الحسین(ع) 1396/11/26
نمایشگاه
نمایشگاه

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی توسط پایگاه انصار الحسین (ع) تدارک دیده شد .ودر یکی از مدارس منطقه برای سایرین افراد در معرض نمایش گزاشته شد .

پایگاه مقاومت بسیج انصار الحسین(ع) 1396/11/26
مسایقات ورزشی
مسایقات ورزشی

مسابقات وزرشی با حضور بسیجیان پایگاه سادات حسینی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی 1396/11/26
دجالواره
دجالواره

جلسه دجالواره در پایگاه سادات حسینی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی 1396/11/26
یادیاران
یادیاران

جلسه یاد یاران در پایگاه سادات حسینی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی 1396/11/26
کارگاه مادرانه
کارگاه مادرانه

جلسه کارگاه مادرانه در پایگاه سادات حسینی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی 1396/11/26
هیئت منتظران موعود
هیئت منتظران موعود

جلسه هیئت منتظران موعود در پایگاه سادات حسینی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی 1396/11/26
نشست سیاسی
نشست سیاسی

جلسه نشست سیاسی در پایگاه سادات حسینی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی 1396/11/26
نیم روز گردان
نیم روز گردان

جلسه نیم روز گردان در پایگاه سادات حسینی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی 1396/11/26
نیم روز گردان
نیم روز گردان

جلسه نیم روز گردان در پایگاه سادات حسینی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی 1396/11/26
بسیج سازندگی
بسیج سازندگی

جلسه بسیج سازنگی در پایگاه سادات حسینی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی 1396/11/26

1 2 3 4... 65