رای به سایت :
1245
محبوب
حوزه 212 آسیه
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 29 اسفند 1397 -

نشست عقیدتی-معنوی
نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

حوزه 212 آسیه 1397/06/11
نشست عقیدتی-معنوی
نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی-معنوی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

حوزه 212 آسیه 1397/04/10
نشست معرفتی-بصیرتی
نشست معرفتی-بصیرتی

نشست معرفتی-بصیرتی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

حوزه 212 آسیه 1397/03/27
تقدیر از امام جماعت مسجد در هفته عقیدتی
تقدیر از امام جماعت مسجد در هفته عقیدتی

تقدیر از امام جماعت مسجد در هفته عقیدتی صورت پذیرفت.

پایگاه مقاومت بسیج مرصاد 1397/02/26
نشست عقیدتی-معنوی
نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

حوزه 212 آسیه 1397/02/16
برگزاری نشست عقیدتی به مناسبت دهه فجر
برگزاری نشست عقیدتی به مناسبت دهه فجر

نشست عقیدتی به مناسبت دهه فجر با حضور خواهران بسیجی در پایگاه برگزار گردید .

پایگاه مقاومت بسیج قوامین 1396/11/20
نشست عقیدتی-معنوی
نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی-معنوی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

حوزه 212 آسیه 1396/11/16
نشست عقیدتی
نشست عقیدتی

نشست عقیدتی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

حوزه 212 آسیه 1396/10/19
نشست عقیدتی-معنوی
نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی-معنوی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار شد.

حوزه 212 آسیه 1396/10/02
نشست عقیدتی-معنوی
نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی-معنوی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

حوزه 212 آسیه 1396/08/09
نشست عقیدتی
نشست عقیدتی

نشست عقیدتی با حضور بسیجیان سادات حسینی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی 1396/05/07
نشست عقیدتی-معنوی
نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی-معنوی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

حوزه 212 آسیه 1396/04/27

1 2 3