رای به سایت :
1236
محبوب
حوزه 212 آسیه
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
سه شنبه 04 ارديبهشت 1397 -

برگزاری نشست عقیدتی به مناسبت دهه فجر
برگزاری نشست عقیدتی به مناسبت دهه فجر

نشست عقیدتی به مناسبت دهه فجر با حضور خواهران بسیجی در پایگاه برگزار گردید .

پایگاه مقاومت بسیج قوامین 1396/11/20
نشست عقیدتی-معنوی
نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی-معنوی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

حوزه 212 آسیه 1396/11/16
نشست عقیدتی
نشست عقیدتی

نشست عقیدتی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

حوزه 212 آسیه 1396/10/19
نشست عقیدتی-معنوی
نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی-معنوی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار شد.

حوزه 212 آسیه 1396/10/02
نشست عقیدتی-معنوی
نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی-معنوی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

حوزه 212 آسیه 1396/08/09
نشست عقیدتی
نشست عقیدتی

نشست عقیدتی با حضور بسیجیان سادات حسینی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی 1396/05/07
نشست عقیدتی-معنوی
نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی-معنوی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

حوزه 212 آسیه 1396/04/27
نشست عقیدتی
نشست عقیدتی

نشست عقیدتی در پایگاه سادات حسینی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج سادات حسینی 1396/04/18
نشست عقیدتی
نشست عقیدتی

کلاس آموزش احکام باموضوع مقدمات نماز توسط خانم شهریاری مربی عقیدتی پایگاه برگزار گردید .

پایگاه مقاومت بسیج انصار الحسین(ع) 1396/03/11
نشست سیاسی عقیدتی
نشست سیاسی عقیدتی

نشست سیاسی عقیدتی باموضوع انتخابات

پایگاه مقاومت بسیج مرصاد 1396/02/12
هفته عقیدتی
هفته عقیدتی

برگزاری تقدیر و قدردانی ازسرگروه های سیاسی در پایگاه پیغمبر برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج حضرت پیغمبر(ص) 1396/02/10
نشست عقیدتی به مناسبت دهه فجر
نشست عقیدتی به مناسبت دهه فجر

نشست عقیدتی به مناسبت دهه فجر در پایگاه برگزار گردید .

پایگاه مقاومت بسیج قوامین 1395/11/19

1 2 3