رای به سایت :
1245
محبوب
حوزه 212 آسیه
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 29 اسفند 1397 -

کار آفرینی(قالی بافی)
کار آفرینی(قالی بافی)
    تاریخ› یکشنبه 10 اسفند 1393 - 17:33

طرح مقاومتی بسیج سازندگی حوزه 212 آسیه کلاسهای آموزش قالیبافی را به مناسبت دهه فجر برگزار مینماید.

RSS