تاریخ : سه شنبه 19 دي 15:47
کد خبر : 637239
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

نشست عقیدتی

نشست عقیدتی

نشست عقیدتی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

به گزارش قسم از حوزه 212 آسیه  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،نشست عقیدتی با سخنرانی سرکار خانم مشهدی تحت عنوان خداشناسی ،روز دوشنبه مورخ 96/10/18 ساعت 10 صبح در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ