تاریخ : یکشنبه 10 تير 14:06
کد خبر : 699977
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی-معنوی

نشست عقیدتی-معنوی در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.

به گزارش قسم از حوزه 212 آسیه  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،نشست عقیدتی-معنوی با سخنرانی سرکار خانم مشهدی با محوریت معاد ، روز یکشنبه 97/4/10 در حوزه 212 آسیه (س) برگزار گردید.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ