رای به سایت :
1136
محبوب
حوزه 213 فتح
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
چهارشنبه 24 مرداد 1397 -

خروش مردم انقلابی تهران در محکومیت آشوب های اخیر کشور
خروش مردم انقلابی تهران در محکومیت آشوب های اخیر کشور

راهپیمایی مردم تهران پس از نماز جمعه این هفته در محکومیت اقدام فتنه گران و بر هم زنندگان نظم و آرامش کشور برگزار شد.

حوزه 213 فتح 1396/10/15