رای به سایت :
1151
محبوب
حوزه 213 فتح
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
دوشنبه 30 مهر 1397 -

خروش مردم انقلابی تهران در محکومیت آشوب های اخیر کشور
خروش مردم انقلابی تهران در محکومیت آشوب های اخیر کشور

راهپیمایی مردم تهران پس از نماز جمعه این هفته در محکومیت اقدام فتنه گران و بر هم زنندگان نظم و آرامش کشور برگزار شد.

حوزه 213 فتح 1396/10/15