رای به سایت :
1136
محبوب
حوزه 213 فتح
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
سه شنبه 23 مرداد 1397 -

روز جهانی قدس
روز جهانی قدس

مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس

حوزه 213 فتح 1397/03/17
الی بیت المقدس
الی بیت المقدس

گزارش تصویری حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس

پایگاه مقاومت بسیج آل بویه 1396/04/02
راهپیمایی روز جهانی قدس
راهپیمایی روز جهانی قدس

اعلام مسیرهای هفتگانه راهپیمایی در شهر تهران

پایگاه مقاومت بسیج آل بویه 1396/03/31
راهپیمایی روز جهانی قدس
راهپیمایی روز جهانی قدس

ملت همیشه در صحنه ایران بار دیگر ثابت کرد که همچنان پای آرمان دفاع از مظلوم ایستاده و به ندای ستمدیدگان فلسطین پاسخ می دهد.

پایگاه مقاومت بسیج آل بویه 1395/04/11