رای به سایت :
92
محبوب
حوزه 214 سفینة نجاة
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
شنبه 28 مهر 1397 -

میقات صالحین
میقات صالحین

جلسه میقات صالحین در پایگاه امام علی (ع)

حوزه 214 سفینة نجاة 1396/11/25
جلسه
جلسه

برگزاری جلسه با حضور مسئول فرهنگی ناحیه

حوزه 214 سفینة نجاة 1396/10/17
جلسه اردویی
جلسه اردویی

برگزاری جلسه اردویی

حوزه 214 سفینة نجاة 1396/10/03
جلسه فرماندهان و اعضای شورا
جلسه فرماندهان و اعضای شورا

برگزاری جلسه فرماندهان و اعضای شورا در حوزه 214

حوزه 214 سفینة نجاة 1396/09/04
نظارت حوزه 214 از پایگاه های تابعه
نظارت حوزه 214 از پایگاه های تابعه

برگزاری جلسه نظارت حوزه از پایگاه های تابعه

حوزه 214 سفینة نجاة 1396/07/29
نظارت
نظارت

نظارت حوزه 214 از پایگاه های تابعه

حوزه 214 سفینة نجاة 1396/07/18
برگزاری جلسه مادرانه ودخترانه  وهیئت منتظران موعود
برگزاری جلسه مادرانه ودخترانه وهیئت منتظران موعود

برگزاری جلسه مادرانه ودخترانه وهیئت منتظران موعود .

پایگاه مقاومت بسیج حضرت قائم (عج) 1396/07/16

1 2 3