رای به سایت :
84
محبوب
حوزه 214 سفینة نجاة
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
شنبه 30 تير 1397 -

تودیع فرمانده پایگاه
تودیع فرمانده پایگاه

تودیع فرمانده پایگاه باب الحوائج

حوزه 214 سفینة نجاة 1396/10/17
جلسه
جلسه

برگزاری جلسه با حضور مسئول فرهنگی ناحیه

حوزه 214 سفینة نجاة 1396/10/17
برگزاری نشست فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
برگزاری نشست فرهنگی،اجتماعی،سیاسی

نشست فرهنگی،اجتماعی،سیاسی در حوزه 214 سفینة النجاة برگزار شد.

حوزه 214 سفینة نجاة 1396/04/20
نشست فرهنگی مادران
نشست فرهنگی مادران

نشست فرهنگی مادران ،پرچمداران مقابله با جنگ نرم

پایگاه مقاومت بسیج حضرت قائم (عج) 1393/11/15