تاریخ : یکشنبه 17 دي 12:27
کد خبر : 635723
سرویس خبری : عکس خبری
 

شرکت در نماز جمعه

شرکت در نماز جمعه

حضور بسیجیان حوزه 214 در فرضیه عبادی سیاسی نماز جمعه

به گزارش قسم از حوزه 214 سفینة نجاة  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،بسیجیان حوزه 214 سفینة النجاة و پایگاه های تابعه در فرضیه عبادی سیاسی نماز جمعه و راهپیمایی بعد از آن در تاریخ 96/10/15 شرکت کردندسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ