رای به سایت :
491
محبوب
حوزه 219 فلق
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
دوشنبه 02 بهمن 1396 -

اطلاعیه
اطلاعیه

برگزاری یادواره شهدا

حوزه 219 فلق 1396/10/08
بازدید
بازدید

سرکشی و بازدید از پایگاه مقاومت بسیج ثارالله

حوزه 219 فلق 1396/10/08
دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده محترم شهید رضا موذن

حوزه 219 فلق 1396/10/08
دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده محترم شهید غلام فلاحی

حوزه 219 فلق 1396/10/08
دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده محترم شهید فلفلیان

حوزه 219 فلق 1396/09/28
دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده محترم شهید خان آبادی

حوزه 219 فلق 1396/09/28
برگزاری جلسه مشترک صالحین پایگاه مقاومت سلمان فارسی و حوزه ۲۱۹ فلق
برگزاری جلسه مشترک صالحین پایگاه مقاومت سلمان فارسی و حوزه ۲۱۹ فلق

مورخ ۹۵.۹.۲۵ جلسه مشترک صالحین پایگاه سلمان فارسی و حوزه ۲۱۹ فلق در مکان حوزه برگزار گردید

پایگاه مقاومت بسیج سلمان فارسی 1396/09/25
برگزاری جلسه
برگزاری جلسه

جلسه معاونت صالحین حوزه مقاومت بسیج 219 فلق

حوزه 219 فلق 1396/09/25
برگزاری جلسه
برگزاری جلسه

جلسه مسول بازرسی پایگاه مقاومت بسیج سلمان فارسی با اعضای شورا

حوزه 219 فلق 1396/09/25
بازدید
بازدید

بازدید و سرکشی از پایگاه مقاومت بسیج زینبیه(س)

حوزه 219 فلق 1396/09/25
بازدید
بازدید

بازدید و سرکشی از پایگاه مقاومت بسیج شهید هادی زاهد

حوزه 219 فلق 1396/09/25
دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده محترم شهیدقرآنی سید محمد حسینیان

حوزه 219 فلق 1396/09/19

1 2 3 4... 29