رای به سایت :
501
محبوب
حوزه 219 فلق
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -

شهدا
شهدا

تشیع پیکر مطهر شهدای گمنام

حوزه 219 فلق 1396/12/22
پایگاه شهید زاهد
پایگاه شهید زاهد

جلسه پایگاه نمونه ناحیه مقاومت بسیج مقداد

حوزه 219 فلق 1396/12/22
هیت فاطمیه
هیت فاطمیه

حضور اعضای شورای حوزه219 فلق در هیت فاطمیه

حوزه 219 فلق 1396/12/05
کهف الشهدا
کهف الشهدا

حضور بسیجان حوزه 219فلق در کهف الشهدا

حوزه 219 فلق 1396/12/05
نصب بنر
نصب بنر

نصب بنر ایام فاطمیه(س)

حوزه 219 فلق 1396/12/05
نصب بنر
نصب بنر

نصب بنر دهه فجر

حوزه 219 فلق 1396/12/05
جلسه
جلسه

جلسه گردان بیت المقدس حوزه 219 فلق

حوزه 219 فلق 1396/11/28
برگزاری جلسه
برگزاری جلسه

جلسه اعضای شورای حوزه مقاومت بسیج 219 فلق

حوزه 219 فلق 1396/11/25
جلسه
جلسه

جلسه معاونت سرمایه انسانی حوزه 219 فلق

حوزه 219 فلق 1396/11/25
جلسه
جلسه

جلسه تعامل و همکاری

حوزه 219 فلق 1396/11/25
راهپیمایی 22 بهمن
راهپیمایی 22 بهمن

حضور بسیجیان حوزه مقاومت بسیج 219 فلق در 22 بهمن

حوزه 219 فلق 1396/11/25
پوستر
پوستر

پوستر دهه فجر4

حوزه 219 فلق 1396/11/19

1 2 3 4... 25