تاریخ : دوشنبه 20 شهريور 21:31
کد خبر : 550086
سرویس خبری : عکس خبری
 

بنر

بنر

نصب بنر عید قربان

به گزارش قسم از حوزه 219 فلق  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ،

عید قربان مبارک بادسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ