تاریخ : دوشنبه 20 شهريور 21:35
کد خبر : 550092
سرویس خبری : عکس خبری
 

مراسم

مراسم

مراسم مسلمیه

به گزارش قسم از حوزه 219 فلق  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ، حضور بسیجیان حوزه مقاومت بسیج 219 فلق در مراسم مسلمیه.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ