تاریخ : دوشنبه 20 شهريور 21:43
کد خبر : 550103
سرویس خبری : عکس خبری
 

مراسم تودیع معارفه

مراسم تودیع معارفه

تودیع معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سلمان فارسی

به گزارش قسم از حوزه 219 فلق  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ، مراسم تودیع معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سلمان فارسی با حضور فرمانده حوزه و اعضای شورا در پایگاه سلمان فارسی برگزار گردید.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ