تاریخ : سه شنبه 02 آبان 23:49
کد خبر : 580133
سرویس خبری : عکس خبری
 

برگزاری جلسه

برگزاری جلسه

برگزاری جلسه اعضای شورای حوزه مقاومت بسیج 219 فلق با حضور فرمانده محترم حوزه

به گزارش قسم از حوزه 219 فلق  ناحیه مقاومت بسیج مقداد ، جلسه شورا محترم حوزه مقاومت بسیج 219 فلق باحضور فرمانده محترم حوزه در سالن جلسات حوزه برگزار گردید.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ