رای به سایت :
68
محبوب
حوزه 220 میثاق
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 01 ارديبهشت 1398 -

راهپیمایی روز قدس
راهپیمایی روز قدس

حضور بسیجیان حوزه 220 میثاق در راهپیمایی با شکوه روز قدس

حوزه 220 میثاق 1397/03/27
راهپیمایی روز قدس
راهپیمایی روز قدس

ایران در روز قدس حماسه ای دیگر آفریدند.

حوزه 220 میثاق 1396/04/04