رای به سایت :
65
محبوب
حوزه 220 میثاق
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
شنبه 30 تير 1397 -

اردوی نیم روزه
اردوی نیم روزه

اردوی نیم روزه گردان و حلقه صالحین

حوزه 220 میثاق 1397/04/09
گزارش تصویری از حضور حلقه‌های صالحین سپاه محمد رسول الله در اردوی شهید دستواره
گزارش تصویری از حضور حلقه‌های صالحین سپاه محمد رسول الله در اردوی شهید دستواره

حلقه‌های صالحین سپاه محمد رسول الله در اردوی شهید دستواره که در مشهد مقدس برقرار شد، شرکت کردند.

حوزه 220 میثاق 1395/05/13
برگزاری جلسه سرگروه های حلقه ی شجره طیبه صالحین
برگزاری جلسه سرگروه های حلقه ی شجره طیبه صالحین

جلسه سرگروه های حلقه ی شجره طیبه صالحین حوزه 220 میثاق برگزار شد.

حوزه 220 میثاق 1393/11/19
برگزاری حلقه صالحین شهیده سیده طاهره هاشمی
برگزاری حلقه صالحین شهیده سیده طاهره هاشمی

حلقه صالحین شهیده سیده طاهره هاشمی در پایگاه زینبیه برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج زینبیه 1393/11/13
برگزاری حلقه صالحین شهیده نسرین افضل
برگزاری حلقه صالحین شهیده نسرین افضل

حلقه صالحین شهیده نسرین افضل در پایگاه زینبیه برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج زینبیه 1393/11/10
برگزاری حلقه سرگروه های حوزه 220 میثاق
برگزاری حلقه سرگروه های حوزه 220 میثاق

حلقه سرگروه های حوزه 220 میثاق با حضور مربیان این حوزه برگزار شد.

حوزه 220 میثاق 1394/11/08
برگزاری حلقه صالحین شهیده ناهید فاتحی کرجو
برگزاری حلقه صالحین شهیده ناهید فاتحی کرجو

حلقه صالحین شهیده ناهید فاتحی کرجو با موضوع ساده زیستی تشکیل شد.

پایگاه مقاومت بسیج زینبیه 1393/11/07
برگزاری حلقه صالحین شهیده طاهره هاشمی
برگزاری حلقه صالحین شهیده طاهره هاشمی

حلقه صالحین شهیده طاهره هاشمی درپایگاه زینبیه برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج زینبیه 1394/11/05
برگزاری حلقه صالحین شهیده ناهید فاتحی کرجو
برگزاری حلقه صالحین شهیده ناهید فاتحی کرجو

حلقه صالحین شهیده ناهید فاتحی در پایگاه زینبیه برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج زینبیه 1393/10/29
برگزاری حلقه صالحین شهیده طاهره هاشمی
برگزاری حلقه صالحین شهیده طاهره هاشمی

حلقه صالحین شهیده طاهره هاشمی درپایگاه زینبیه برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج زینبیه 1393/10/28
برگزاری حلقه صالحین شهیده سیده طاهره هاشمی
برگزاری حلقه صالحین شهیده سیده طاهره هاشمی

حلقه صالحین شهیده سیده طاهره هاشمی در پایگاه زینبیه برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج زینبیه 1393/10/21

1 2