رای به سایت :
68
محبوب
حوزه 220 میثاق
ناحیه مقاومت بسیج مقداد
یکشنبه 01 ارديبهشت 1398 -

قرارگاه فرهنگی و تحکیمی پایگاه مهدویون
قرارگاه فرهنگی و تحکیمی پایگاه مهدویون

قرارگاه فرهنگی و تحکیمی پایگاه مهدویون با حضور امام جماعت برگزار گردید.

حوزه 220 میثاق 1396/04/27